Vad vi tänker om magen efter graviditet

Kortfattat om våra tankar kring rektusdiastas, rörelse och träning. ❇️Bara för man har exv 3,5 cm mellan magmusklerna (= diastas) behöver man inte ha problem. Inga alls kanske! Men vissa

Share
Vad vi tänker om övningar efter graviditet

Några fler av våra tankar kring övningar, mage efter graviditet. 🌱Ingen övning i sig är farlig, rätt, dålig. En övning är bara en rörelse. Frågan man istället bör ställa sig

Share

Vad som klassas som en rektusdiastas varierar som vi skrivit tidigare. Och det finns inget som säger att ett mindre mått behöver innebära mindre besvär, i alla fall inte när

Share

En diastas är endast ett mått på hur många centimeter/millimeter det är mellan de raka magmusklerna. Mellan de raka magmusklerna finns som regel ett avstånd, även innan graviditeter eller annan

Share
Nationella riktlinjer för operation diastas

Nu är de nya nationella riktlinjerna för handhavande av rektusdiastas här i Sverige publicerade. En grupp med läkare/kirurger har gemensamt tagit fram rekommendationer som publicerades i oktober 2020. I korthet

Share