Kompetenskarta, hitta din utbildade MammaMagetränare

Här hittar du yrkeskunniga som har både vår teoretiska och praktiska utbildningsdag i Maternityhealth by MammaMage, det vill säga kvinnans hälsa under och efter graviditet och förlossning, och alla uppdaterar kunskapen minst vartannat år. Vid varje person ser du yrke och grundläggande kompetens, till vilken vår utbildning adderas. Beroende på yrke och andra utbildningar så kan var och en arbeta på lite olika sätt.

Läs mer om utbildningen här.

Sök plats

Search Name

Kategori

Inom avstånd Radie: KM

Status

vägbeskrivning

Visa avstånd i

Sök din nuvarande position

Tränare: 0
Laddar...

Vägbeskrivningar

MammaMage Sweden ansvarar inte i någon form för innehåll i behandling/träningstillfälle hos terapeuter/tränare som utbildats via oss och kan inte garantera vilka delar som ingår i ett besök. Kontakta enklast den tränare/terapeut du är intresserad att träffa för att få en blick i vad som ingår.

MammaMage Sweden kan inte heller hållas ansvarig för några råd, tips, förklaringar eller liknande som delas ut av personer utbildade av MammaMage Sweden oavsett om det återges digitalt, tryckt, verbalt eller i annan form.