Här följer en beskrivning om tankarna bakom MammaMage appen liksom utbildningarna Maternityhealth by MammaMage – en text om bakgrunden till val av övningar och val av metod att arbeta efter.

Sammanfattning

MammaMage lanserades som applikation för iOS i januari 2013 och Android mars 2013, innehållande basövningar att starta med efter förlossning och därefter stegvis progression. Bakgrunden var brist på information om hur kvinnan kan starta med aktivitet efter graviditet och förlossning, liksom att ge ett strukturerat program att följa, vilket många efterfrågade vid personliga konsultationer. Övningar med låg belastningen valdes, med ett första fokus att hitta nerv- och muskelsamspel liksom att hitta en lätt anspänning och lätt stöd.

MammaMage appen har därefter i flera steg uppdaterats för att 2020 lanseras som en ny applikation; MammaMage 2.0.

Tanken med applikationen är fortsatt att tillhandahålla enkla övningar för kvinnan att starta med direkt efter förlossningen med fokus på mage, bäckenbotten, andning och hållning, för att förbereda kroppen för mer motion och rörelse. I uppdateringen MammaMage 2.0 finns även fler program för andra delar av kroppen. Parallellt med appen uppmanas till vardagsmotion och promenader, liksom mer motion efter kvinnans egen förmåga.

 

Målet med applikationen är att hjälpa kvinnan att komma igång med rörelse, bli mer aktiv i vardagen liksom komma tillbaka till vanlig motion, vilket vår enkätundersökning 2019 visar att många upplever.

 

Då efterfrågan på utbildning inom området kvinnans hälsa och kropp under graviditet och efter förlossningen var stor 2013 och framåt, startades utbildningen cert MammaMagetränare år 2014. Utbildningen har sedan dess förnyats löpande. Utbildningen vänder sig till professioner som leg fysioterapeut, leg naprapat, leg kiropraktor, massörer, personliga tränare, idrottslärare, barnmorskor med flera som har en grundläggande kunskap inom människans anatomi och fysiologi. Efter utbildningen sker en examination för att bli cert MammaMagetränare, och certifieringen behöver uppdateras efter 2 år. Detta certifieringsförfarande ser vi över från 2021 och framåt.

 

2019 ändrade utbildningen namn till Maternityhealth by MammaMage för att bättre spegla innehållet: fakta om kvinnans hälsa under graviditet, vad som händer under förlossning, liksom tiden efter förlossningen.

MammaMageträningen är i dagens utbildning en del av den praktiska delen av kursen för att visa ett sätt att komma igång efter förlossningen. Vi betonar att metoden för återträning är en bland flera metoder. Målet är inte att minska avståndet mellan magens muskler (diastasen) utan att skapa bättre funktion och göra kroppen redo för mer rörelse och belastning. Grunden till valet av denna lätta återträning försöker vi förklara här i dokumentet.

Läs det fullständiga dokumentet om 30+ sidor med referenser här.