Om MammaMage appen
Här ser du några utdrag från appen MammaMage, som finns på App Store sedan 18 januari 2013 och Google Play sedan mitten av mars 2013.
I de flesta nivåer finns det träning i stående position – även där det står att ryggen vanligen har stöd. I samtliga nivåer finns det även träning för bäckenbottenmusklerna.
Övningarna visas med tydliga foton eller med film. Inför övningarna finns det allmänna tränings- och tekniktips som gäller för alla övningar som visas separat. Vid varje övning finns sedan instruktioner för just den övningen specifikt.
Vid varje övning finns en timer för tidtagning, som visar med en stapel hur mycket det är kvar att träna. När tiden är slut övergår timern automatiskt till att visa tiden för vilan (vanligen 10 sekunder), för att därpå direkt gå över på nästa träningsperiod.
I appen finns vissa teoridelar kring magens muskler, vad man ska tänka på vid träning och hur man kan träna i vardagen.