Att använda sig av aktivitetsarmband kan vara ett fantastiskt sätt att mäta hur aktiv man är i vardagen. Ofta kan man få mer motiation till att röra sig – man

Share
Hur långa är egentligen långpass?

Vi har fått många positiva kommentarer på det förra inlägget om att springa under graviditeten. Dessutom har flera frågat hur långa de långa passen är. Var går gränsen? På den

Share