FÖRELÄSNING
Bäckenbotten – finns den?

Fysioterapeuten Jenny Wickford håller en öppen föreläsning för alla som är intresserade av att lära sig mer om bäckenet, bäckenbotten, helheten och det komplexa samspelet. Under fyra timmar får du en fördjupad förståelse över hur allt hänger samman inuti kroppen. Har vi ens en bäckenbotten så som vi är inlärda att hittills se den? Kanske modellerna som finns inte visar den faktiska sanningen?
Under föreläsningen får du ta del av unika filmer som visar hur det på riktigt ser ut i bäckenet och bäckenbotten.

Plats: Hela Kvinnans Klinik, Skånegatan 73 i Stockholm.
Kursledare: Jenny Wickford, leg fysioterapeut, nu verksam och bosatt i Skottland.
Datum och tid: 28 november, 2019 kl 16-20
Kursarvode: 900 kr exkl moms.
ANMÄL DIG HÄR

 

VIDAREUTBILDNING
Det är med stor glädje som vi kan presentera fysioterapeuten Jenny Wickfords vidareutbildning ”Det smärtsamma bäckenet” i Stockholm.

Den här 2,5 dagars kursen är för dig som är van att arbeta manuellt och behandla myofasciellt på regelbunden basis på din klinik och att du är väl insatt i behandling av bäckenrelaterade besvär och har detta som ett av dina fokusområden. Under kursen diskutera vi det komplexa bäckenet och olika infallsvinklar till bäckensmärta och vad som kan påverka denna. Innan kursen får du material postat till dig att läsa in innan kursstart. Det är viktigt att du tar dig tid att göra detta.

Kursen  har mycket praktiskt fokus och det ingår både extern palpation bäckenbotten liksom intern palpation och myofasciell behandling (vaginal och rektalt). Detta praktiseras på varandra

Kursen kräver att du är leg naprapat, leg fysioterapeut, leg kiropraktor eller liknande och att du har en försäkring som täcker att du arbetar med manuell behandlingar inom din yrkesverksamhet – såväl extern behandling som intern. Du behöver även ha klartecken från ditt yrkesförbund att du inom ramen för ditt yrke får utföra dessa behandlingar (avser främst vaginal och rektal myofasciellt arbete).

Plats: Hela Kvinnans Klinik, Skånegatan 73 i Stockholm.
Kursledare: Jenny Wickford, leg fysioterapeut, nu verksam och bosatt i Skottland.
Assistent: Katarina Woxnerud leg naprapat med specialinriktning kvinnors hälsa.
Datum och tider: 29 november-1 december, 2019. Fredag: 15:00-19:00, Lördag: 9:00-17:00, Söndag: 9:00-16:00
Kursarvode: 6.500 kr exkl moms. Här ingår specialskrivna häften/böcker av Jenny.
Anmäl dig här

Om vidareutbildningen

Bäckenet är komplext. Det har flera olika funktioner, och det påverkas av och påverkar resten av kroppen. Dysfunktion och smärta i bäckenet är kopplat till resten av kroppen – fysiskt, fysiologiskt, psykologiskt, känslomässigt. Vi kan därmed inte titta på bäckendysfunktion eller -smärta endast i relation till bäckenet. Kroppen är del av en individ, och individen är del av ett större socialt och kulturellt sammanhang, i en viss miljö. Vi behöver behandla kroppen som den komplexa, dynamiska, funktionella, sociala helhet som den är.

Kursen Det smärtsamma bäckenet syftar till att ge en uppdaterad och funktionell kunskap om bäckenet och bäckensmärta i relation till hela kroppen, individen samt den miljö som vi har skapat och lever i. Vi utgår ifrån ett kritiskt perspektiv på kroppen och på anatomi, som grundar sig i djupgående dissektionsstudier som ger en annan syn på och förståelse för kroppen. Detta inkluderar fokus på fascia och organen, och varför detta är relevant för att förstå och jobba med bäckensmärta.

Denna kursen går endast igenom intern myofasciell behandling. Detta är dock inte tillräckligt för att jobba med individer med långvarig bäckensmärta. Bäckenet är inte bara bäckenbotten, utan hela individen, och extern myofasciell behandling är en viktig del.