Spärren för att registrera ett nytt pass har från början legat på 60 minuter. När användare har behövt byta telefon eller installera om har det varit ett drygt jobb att

Share