Gravida bör undvika bullriga jobb

Nya studier som redovisas idag, från Karolinska Institutet, pekar på att foster kan få hörselskador om mamman vistas i bullriga miljöer under längre tid. Det handlar om  bullriga arbetsplatser som

Share