När är det dags att byta till svårare övning?

När man tränar med den här djupa formen av aktiveringsträning –  som vi har i MammaMage – så brukar man ofta använda sig av en fokusskala. Vi på MammaMage använder

Share

Självklart kan du träna fler gånger än 10 på varje nivå. Vi brukar jobba med en fokusskala som löper mellan 0-10 vid MammaMageträning där 10 innebär 100 % fokus för att

Share