GRAVIDITET BLOGG

Fakta

Vad är en diastas?

En diastas, eller mer ”korrekt” en rektusdiastas, är ett visst avstånd mellan de raka magmusklerna. Rektusdiastas är alltså inget som säger något om problem eller funktion, utan bara ett avstånd.

Share

Träning

Vad vi tänker om övningar efter graviditet

Några fler av våra tankar kring övningar, mage efter graviditet. 🌱Ingen övning i sig är farlig, rätt, dålig. En övning är bara en rörelse. Frågan man istället bör ställa sig

Share