Kan diastasen påverka andningen?

Kan diastasen påverka andningen?

1560
0
Dela

Vi får frågor om en diastas kan påverka andningen. Generellt bör andningen kunna påverkas av en diastas, via främst två mekanismer:
* dels genom att magen har svårare att naturligt skapa en bra ”blåsbälg” när man andas in och andas ut
* dels kan troligen diastasen och det ändrade trycket inuti buken påverka diafragmamuskeln som är aktiv när vi andas.

 


diaphragm wikipedia com

Illustration från Wikipedia.com

Titta på en film om hur diafragmamuskeln arbetar här.


 

Vid varje andetag används diafragmamuskeln – en stor kupolformad muskel som skiljer brösthålan från bukhålan. Till diafragman har bland annat hjärtat, lungorna, levern, magsäcken, blodkärl, matstrupe och många andra organ direktkontakt.
Diafragmamuskeln arbetar även mycket nära med bäckenbottenmusklerna och djupa magen och även ryggens muskler påverkas. Det är de här musklerna som ingår i den så kallade djupa cylindern.

Vid en inandning sänks diafragmamuskeln någon centimeter i mitten – kupolen i mitten sänks ned något. Därefter fixeras mittendelen av muskeln och revbenen lyfts utåt sidan i stället. Vid en utandning sker det motsatta.

 


diaphragm vocalpower co uk

Illustration lånad från vocalpower.co.uk där man kan läsa om diafragmas roll för rösten.


 

 

När muskelkupolen sänks så ändras trycket inuti bukhålan. Muskeln puttar/trycker ju ned mot de inre organan som finns under den. För att behålla samma inre buktryck buktar bäckenbottenmuskelplattan nedåt något samtidigt som magen mjukt buktar något utåt. Det är ska ske automatiskt och med excentrisk kontroll. Musklerna ska alltså aktivt hålla emot när de förlängs. Allt för att behålla ett jämnt tryck inuti bukhålan.
Vid utandningen när diafragman återtar sin kupolform igen så lyfts bäckenbottenmuskelplattan uppåt något och magen dras inåt.

Vid en mer omfattande diastas kan man många gånger ha svårare att aktivera de djupare magmusklerna och man har svårare att skapa ett jämnt inre buktryck. Magen putar lätt ut utan kontroll mest hela tiden. När man då andas in så kan andningen påverkas av detta eftersom man kanske inte får den naturliga mekanismen.

Inuti kroppen sitter även musklerna ihop tätt tätt med varandra.
Musklerna omges av bindväv (fascia) som går från en muskel till den andra och ibland även till inre organ (som kring diafragmamuskeln).

Allt sitter ihop inuti kroppen. Man kan jämföra fascian med gladpack/plastfolie som binder ihop en muskel och sedan fortsätter till nästa.
Djupa magen och andra djupa muskler kring bäckenet fäster via bindväv och bindvävsstråk in till bland annat diafragmamuskeln. Och diafragmamuskeln fäster också in till de djupare musklerna. När det är dysfunktion i en muskel kan det påverka de andra som ligger nära. Om en muskel inte gör sitt jobb kan det påverka de andra som ligger inom samma muskel-samverknings-grupp. Om en muskel blir stram kan den påverka de andra omkringliggande, och det samma kan hända om en muskel mister sin spänning.

Eftersom diafragmamuskeln och magens muskler sitter nära ihop med varandra så kan de påverka varandra.

Även kroppens hållning kan påverka både magen, diafragmamuskeln och bäckenbottenmusklerna till sämre funktion. Mer om det i ett annat inlägg.

 

Dela
Föregående inläggBesked om navelbråck
Följande inläggKan gravid/nyförlöst göra situps? Ja! Men har hon nytta av övningen…?
Grundare av MammaMagekonceptet och själv tvåbarns mamma. Hade efter båda barnen svårt att återfå kontrollen över magen och förstod i efterhand att jag haft diastas. Då fick jag ingen information överhuvudtaget. Publicerat 19 böcker och cirka 14 träningshäften, allt med inriktning på träning och hälsa. Tagit fram fem träningsdvd och skapar konceptet "Fab50 - allt innan 50 år är uppvärmning". Tränar i dag relativt mycket själv - både längre distanser, multisport och djup kontrollträning för att hålla.

Skriv en kommentar

tjugo − 6 =